Stichting & anbi

Stichting Kringloop Station Harlingen is een stichting zonder winstoogmerk

Onze gegevens:

Stichting Inbreng station Harlingen
Stationsweg 6
8861 GA Harlingen
KvK-nummer 66838010
RSIN-nummer 856718737

Bestuur:

Mevrouw C. Folkertsma (voorzitter)

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Personeel in loondienst wordt beloond volgens de CAO.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.