Klachtenprocedure Stichting Welzijn Edison Dagbesteding en Begeleiding

1. Algemeen

SWEStichting Welzijn Edison heeft in het kader van ISO9001:2015 en om continue haar kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten, deelnemers, vrijwilligers, externe aanbieders en werknemers te verbeteren is de klachtenprocedure opgesteld.

Deze procedure heeft als doel om snel, doeltreffend en systematisch te reageren op klachten. Door het toepassen van de klachtenprocedure krijgt Stichting Welzijn Edison meer inzicht in het type en de impact van de klacht. Met deze informatie tracht Stichting Welzijn Edison beter te kunnen anticiperen op toekomstige klachten en het voorkomen van (dit soort) klachten.

Daarnaast worden alle klachten die betrekking hebben op werkzaamheden voor (semi) overheidsinstellingen geregistreerd op een wijze dat deze, indien gewenst, gepresenteerd kunnen worden aan deze (semi) overheidsinstellingen.

2. Wat verstaat Stichting Welzijn Edison onder een klacht?

Stichting Welzijn Edison behandeld het onderstaande als een klacht:
– Op en aanmerkingen van een cliënt, deelnemer of externe partij op de dienstverlening van Stichting Welzijn Edison – Op en aanmerkingen van een cliënt, deelnemer of externe partij op de dienstverlening van een externe aanbieder geselecteerd door Stichting Welzijn Edison – Reclame of andere (commerciële) uitingen verricht door medewerkers of externe aanbieders van Stichting Welzijn Edison.

De klachtenprocedure is overigens niet bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle klachten op gebeurtenissen van langer dan 12 maanden geleden worden niet meer in behandeling genomen tenzij de behandelaar door de ernst van de klacht hier anders over besluit.

3. Klachtenafhandeling

Klachten kunnen per email ingediend worden. Stichting Welzijn Edison zal op verzoek een klachtenregistratieformulier overhandigen en is te downloaden van onze website.
De digitale klachten kunt u sturen naar: administratie@stationharlingen.nl
In het geval u niet gebruik kunt maken van email kunt u telefonisch een klachtenformulier aanvragen.

Alle klachten worden strikt onder de vernieuwde AVG wet behandeld en bewaard.
De behandelaar van de klachten is de algemeen coördinator binnen Stichting Welzijn Edison. In het geval van langdurige afwezigheid (lees langer dan 3 weken) zal de klachten worden opgepakt door de directeur.

Alle binnen gekomen klachten worden binnen 5 weken na ontvangstdatum in behandeling genomen. De klachtindiener wordt binnen dit termijn tevens op de hoogte gebracht van het besluit op de klacht dan wel op de eventuele te nemen/genomen acties op deze klacht. Deze terugkoppeling kan telefonisch of per email plaats vinden.

4. Dossier sluiting

Het is de verantwoordelijkheid van de klachtbehandelaar om het dossier te sluiten na afhandeling van de klacht. Het complete klachtdossier wordt door de behandelaar gearchiveerd.

5. Meldplicht

In het geval van klachten over werknemers of externe aanbieders van Stichting Welzijn Edison heeft de klachtenbehandelaar een meldplicht naar het bestuur van Stichting Welzijn Edison. Het is dan de plicht van het bestuur om passende maatregelen te nemen.