Doelen Stichting Welzijn Edison

Stichting Dagbesteding streeft in relatie tot de deelnemers de volgende doelen na:

Het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten
Het stimuleren van fysieke en motorische ontwikkeling
Het verwerven en/of versterken van een positief zelfbeeld
Het ontwikkelen van vaardigheden.