Doelen Stichting Kringloop Station Harlingen

De doelstelling van de stichting luidt als volgt: “Het bieden van een vrijwilligerswerk

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Herbruikbare goederen worden in onze winkel tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen