Bestuur Stichting Kringloop Harlingen

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Het personeel in loondienst wordt beloond volgens de CAO. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester

Voorzitter: C Folkertsma